maprao.dk | Thai
maprao.dk

| Thai

Sproget thai for danskere!

Hjælp til ordlisten

  

Først og fremmest er der her tale om en ordliste, en mini-ordbog, og ikke en komplet ordbog. Dermed understreges, at listen er begrænset, og at de enkelte ord ikke nødvendigvis er fuldt definerede med alle betydninger. Man risikerer således at slå op forgæves eller ikke få den fulde mening med. Når det er sagt, skulle ordlisten på nuværende tidspunkt dække ordforrådet i de fleste lærebøger for begyndere, f.eks. Benjawan Beckers "Thai for Beginners" og "Thai for Intermediate Learners", plus efterhånden en del til. Vi hører meget gerne og med stor glæde fra brugere, der har forslag til nye ord, har slået et ord op forgæves, eller ikke føler at have fået den fulde definition af et ord. Ordlisten udbygges løbende.

Søgetips

Da det er en computer, der foretager søgningen, er det vigtigt, at man staver fuldstændigt rigtigt. Det vil sige, at sand vil blive fundet, men ikke san. På samme måde vil อาทิตย์ blive fundet, men ikke อาทิต. I værste fald risikerer man selvfølgelig at finde det forkerte ord, hvis man staver forkert.

Søgemaskinen er ikke på nuværende tidspunkt avanceret nok til at finde de enkelt elementer i sammensatte ord. Søgning på วันอาทิตย์ returnerer søndag, men ikke også sol อาทิตย์ og dag วัน. Tilsvarende findes ikke alle ordsammensætninger hvori det søgte ord indgår, så en søgning på ใจ returnerer ikke det længere เสียใจ.

Sørger man for at stave rigtigt er det tilgengæld nemt og hurtigt at søge både fra thai til dansk og fra dansk til thai. Sidstnævnte vej vil oven i købet også normalt finde de forskellige bøjningsformer, det vil sige at en søgning på ordet får ikke blot returnerer navneordet et får (inklusiv selvfølgelig den thailandske betydning), men også udsagnsordet at . Det skulle være en stor fordel for thailandske brugere, der ikke nødvendigvis kender udsagnsordet i navnemåde. Danskere, der søger fra thai til dansk, kan forsøge at klippe thailandske ord ud og sætte dem ind i søgefeltet eller få en thailænder til at skrive ordet for sig, hvis man endnu ikke er stærk i den thailandske skrift eller 10-fingersystemet på thai.

Endeligt er det muligt at slå op med lydskriften, men igen er det nødvendigt at stave fuldstændigt rigtigt og at benytte den rigtige lydskrift. Man anbefales at læse afsnittet Lydskrift på disse sider. Da udtale, inklusiv toner, er så vigtig for betydningen, er der særligt her risiko for at finde det forkerte ord, hvis man ikke staver rigtigt eller bruger en forkert lydskrift. Men kan man sin lydskrift – i dette tilfælde lydskriften på maprao.dk – er det muligt helt præcist at slå ord op og ikke blot se deres betydning på dansk, men også stavemåden på thai. Alle tegn på maprao.dk er umiddelbart tilgængelige fra et almindeligt, dansk tastatur, dog med undtagelse af vokaler med stigende tone. Derfor er sidstnævnte gjort tilgængelige som knapper ved siden af ordlistens søgefelt. Husk at kolon (:) skal angive lange vokaler og husk at få tonetegnene på!

Sammenligning af lydskrifter

Nedenstående tabel sammenligner lydskriften på maprao.dk med de mest udbredte lydskrifter. Det skulle gerne være en hjælp til brugere, der er vant til lydskriften i f.eks. Benjawan Beckers nyere lærebøger (Paiboon) eller J. Marvin Browns klassiske materiale (Haas).

RTGST (Royal Thai General System of Transcription) er det officielle system som maprao.dk lægger sig tæt op ad, dels fordi det er det, man har størst sandsynlighed for at støde på, når man i Thailand ser thai skrevet med latinske bogstaver (f.eks. på vejskilte), dels fordi det forholdsvis nemt kan skrives på en computer uden brug af specialtegn (vokaler med stigende tone – en tilføjelse til maprao.dk – undtaget).

Konsonanter

maprao.dkRTGSTPaiboonHaas
bbbb
chchchch
dddd
ffff
jchjc/j
kkgk
khkhkkh
llll
mmmm
nnnn
ngngngŋ
ppbpp
phphpph
rrrr
ssss
ttdtt
ththtth
wwww
yyyy
angives ikkeangives ikkeangives ikkeʔ

Vokaler

maprao.dkRTGSTPaiboonHaas
aaaa
a:aaaaa
eeee
e:eeeee
iiii
i:iiiii
oooo
o:ooooo
uuuu
u:uuuuu
aeaeɛɛ
ae:aeɛɛɛɛ
oeoeəə
oe:oeəəəə
oroɔɔ
or:oɔɔɔɔ
ueueʉʉ
ue:ueʉʉʉʉ

Sammensatte vokaler

maprao.dkRTGSTPaiboonHaas
aiaiaiay
a:iaiaaiaay
aoaoaoaw
a:oaoaaoaaw
iaiaiaia
iaoiaoiaoiaw
uauauaua
uaiuaiuaiuay
ueaueaʉaʉa
ueaiueaiʉaiʉay
orioiɔiɔy
or:ioiɔɔiɔɔy
o:ioiooiooy
oe:ioeiəəiəəy
ioioioiw
eoeoeoew
e:oeoeeoeew
aeoaeoɛoɛw
ae:oaeoɛɛoɛɛw

Vokalstød

maprao.dkRTGSTPaiboonHaas
'angives ikkeangives ikkeʔ

Toner

Tonemaprao.dkRTGSTPaiboonHaas
Midt toneangives ikkeangives ikkeangives ikkeangives ikke
Lav tone`angives ikke``
Faldende tone^angives ikke^^
Høj tone´angives ikke´´
Stigende tone˘angives ikke˘˘

Til top