maprao.dk | Thai
maprao.dk

| Thai

Sproget thai for danskere!

Annoncér

 

Støt formidlingen af det thailandske sprog til danskere og nå samtidigt et publikum med stærkt focus på Thailand! Vi accepterer annoncer i jpg- eller png-format. En annonce består af et billede og/eller tekst med et link til dit netsted, der så ved klik åbner i et nyt vindue. De forskellige typer annoncer og deres priser er specificerede herunder.

Interesseret? Send os en email, eventuelt vedhæftet et forslag til en annonce. Vi hjælper også gerne med udformningen.

Øverste banner

Vores øverste banner er minimum 100px højt. Med minimumhøjden koster banneret 3.000 kr. for 6 måneder.

Ekstra højde op til en total bannerhøjde på maximum 150px koster 60 kr. per ekstra px-række per 6 måneder.

Nederste banner

Vores nederste banner er minimum 100px højt. Med minimumhøjden koster banneret 1.500 kr. for 6 måneder.

Ekstra højde op til en total bannerhøjde på maximum 200px koster 20 kr. per ekstra px-række per 6 måneder.

Betingelser

Alle priser er angivet inklusiv moms.

Bemærk: Enhver annonce vises på alle vore sider under maprao.dk | Thai, dog ikke på vores apps.

Vi har faste priser for alle og individuel rabat er ikke mulig. Vi forbeholder os dog retten til, til en hver tid, at ændre priserne i forhold til efterspørgslen. Dette har naturligvis ikke betydning for allerede købt annonceplads. De nyeste og gældende priser vil altid været offentligt tilgængelige her på siden.

Der betales forud i danske kroner.

Vi forbeholder os ret til uden begrundelse at afvise annoncer.

Annonceringen ophører automatisk ved udløbet af annonceringsperioden.

Inden udløbet af annonceringsperioden kan annoncøren til enhver tid opsige annonceringen. Der vil i dette tilfælde ikke forekomme refusion. Vi forbeholder os tilsvarende retten til, til enhver tid, at fjerne en annonce uden refusion, hvis indholdet på annoncens link ikke længere svarer til det oprindeligt accepterede, eller hvis annoncør har gebærdet sig på en måde, der skønnes at skade vores omdømme.

Annonce og link kan, efter gensidig overenskomst og indenfor rimelighedens grænser, frit skiftes i annonceringsperioden.

Annoncering giver absolut ingen indflydelse på indholdet af maprao.dk | Thai, ej heller hvem der ellers kan annoncere hos os.

Generelt er tanken bag annonceringen på maprao.dk | Thai, at den skal være til gensidig interesse og gavn for vore brugere og vore annoncører. Vi takker hermed begge parter.


Til top